РОЗ’ЯСНЕННЯ щодо виплати родинам загиблих військовослужбовців Збройних Сил України одноразової грошової допомоги в розмірі 15 000 000 гривень в період дії воєнного стану

Які умови виплати? 

Одноразова грошова допомога родинам загиблих військовослужбовців Збройних Сил України призначається та виплачується у разі:

– загибелі військовослужбовця Збройних Сил України під час дії воєнного стану; 

– смерті осіб, які померли внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), отриманого на військовій службі в Збройних Силах України у період дії воєнного стану під час захисту Батьківщини, участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах їх ведення (здійснення), зокрема на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, на території між позиціями сил оборони та позиціями військ держави-агресора у період здійснення зазначених заходів, не пізніше ніж через один рік після поранення (контузії, травми, каліцтва).

Порядок і умови виплати одноразової грошової допомоги у військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту та підпорядкованих їм військових частинах визначаються окремими наказами з урахуванням наказу Міністерства оборони України від 25.01.2023 № 45.

Призначена сума одноразової грошової допомоги у Міністерстві оборони України, військовій частині А0515, Державній спеціальній службі транспорту та підпорядкованих їм військових частинах виплачується поетапно:

 • на першому етапі – 1/5 від призначеної суми одноразової грошової допомоги;
 • залишок невиплаченої суми одноразової грошової допомоги (4/5 від призначеної суми) – щомісячно, частками впродовж 40 наступних місяців.

Хто з родин загиблих військовослужбовців ЗСУ має право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 15 000 000 гривень?

Право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають батьки, один із подружжя, який не одружився вдруге, діти, які не досягли повноліття, утриманці загиблого (померлого). 

Утриманцями вважаються члени сім’ї, які мають право на пенсію у разі втрати годувальника відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста (особу, звільнену з військової служби, смерть якої настала протягом року після звільнення).

Одноразова грошова допомога в розмірі 15 000 000 гривень розподіляється рівними частками на всіх зазначених вище отримувачів, крім громадян Російської Федерації або Республіки Білорусь та осіб, які постійно проживають на територіях цих країн, осіб, які засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору.

Особи, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, можуть реалізувати це право з дня його виникнення. Днем виникнення такого права є дата загибелі особи, в період дії воєнного стану, що зазначена у свідоцтві про смерть.

У разі відмови однієї або кількох осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цією постановою, від її отримання або якщо зазначені особи протягом трьох років з дня виникнення у них такого права його не реалізували, їх частки розподіляються між іншими особами, які мають право на одноразову грошову допомогу. 

Відмова засвідчується відповідно до Закону України “Про нотаріат” або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Якщо після призначення та виплати одноразової грошової допомоги у повному розмірі – тобто у розмірі 15 000 000 грн, за її отриманням звертаються інші особи, які мають на неї право, питання щодо перерозподілу суми такої допомоги вирішується за взаємною згодою осіб або в судовому порядку.

Які документи подаються членами сім’ї для оформлення одноразової грошової допомоги?

Члени сім’ї звертаються до районного (міського) центру комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦКСП) незалежно від місця реєстрації та подають такі документи:

 1. Заяву про виплату ОГД.
 2. Завірену копію документу, що посвідчує особу, передбачений частиною першою статті 13 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, для осіб без громадянства та іноземців – документу, що посвідчує їх особу.
 3. Завірену копію документу про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону)), – крім осіб без громадянства або іноземців.
 4. Завірену копію свідоцтва про смерть військовослужбовця.
 5. Завірену копію документу, що підтверджує родинні зв’язки з загиблим (померлим) військовослужбовцем: а) для дружини / чоловіка – свідоцтва про шлюб; б) для дитини – свідоцтво про народження дитини; в) для батьків – свідоцтво про народження загиблого (померлого); г) для осіб, які перебували на утриманні загиблого (померлого) – документ, що підтверджує перебування на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця.
 6. Згоду на обробку персональних даних.
 7. Довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України / повний витяг з інформаційно-аналітичної системи “Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості” – надається отримувачем допомоги віком 16 років та більше.
 8. Завірену копію свідоцтва про зміну імені – у разі зміни прізвища, імені, по батькові.
 9. Завірену копію рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування, – для законних представників неповнолітніх дітей загиблого (померлого).
 10. Відмову, заяву, інший правочин заявника, завірений відповідно до Закону України «Про нотаріат» або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (за наявності).
 11. Завірену копію рішення суду, яке набрало законної сили та стосується призначення ОГД (за наявності).
 12. Інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності).

Для оформлення та виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 15 000 000 гривень родини загиблих військовослужбовців Збройних Сил України мають подати до районного (міського) ТЦКСП незалежно від місця реєстрації заявника заяву (чи заяву їх законних представників) за встановленою формою.

Районний (міський) ТЦКСП приймає від заявника (незалежно від місця його реєстрації) документи, завіряє копії цих документів, не пізніше 7 робочих днів після надходження всіх документів надсилає їх обласному (Київському міському) ТЦКСП за підпорядкуванням.

Роз’яснення підготовлено Українським центром захисту прав людини.

ukУкраїнська