РОЗ’ЯСНЕННЯ для людей (як військових, так і цивільних), які потрапили до полону рф, щодо процедури встановлення факту позбавлення особи особистої свободи відповідно до Закону України “Про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” від 26.01.2022. 

Який орган встановлює факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України? 

При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) утворена Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі – Комісія). 

Комісія ухвалює рішення:

  • про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • про визнання членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи;
  • про непідтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Рішення Комісії вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,  що є підставою для отримання особою та членами її сім’ї відповідних пільг і компенсацій.

Хто має право подавати документи для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України?

Право на подання документів до Комісії для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, мають: 

1) громадяни України, які є військовослужбовцями та яких було позбавлено особистої свободи, або їх законні представники, члени сім’ї такого громадянина або законні представники члена сім’ї такого громадянина; 

2) громадяни України, які є цивільними особами, яких було позбавлено особистої свободи у зв’язку із провадженням діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, або його законний представник, член сім’ї такого громадянина або законний представник члена сім’ї;

3) громадяни України, які є цивільними особами, яких було позбавлено особистої свободи у зв’язку з незаконними діями держави-агресора, її органів, підрозділів, формувань, інших утворень з явною або прихованою метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України, або його законний представник, член сім’ї такого громадянина або законний представник члена сім’ї;

4) іноземці або особи без громадянства, які на момент позбавлення особистої свободи проходили в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, або члени сім’ї таких осіб.

Як працює Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України?

Засідання Комісії скликаються у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.Комісія правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів.

Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі відсутності достатньої кількості голосів під час голосування за прийняття рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України вважається невстановленим.

У яких випадках не потрібно встановлювати факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України?

Факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України  вважається встановленим без розгляду Комісією щодо осіб:

1) визнаних такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, відповідно до Порядку здійснення соціального і правового захисту осіб, позбавлених свободи внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, після їх звільнення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1122;

2) яким, здійснено виплату одноразової грошової допомоги, відповідно до:

Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань та/або органів влади Російської Федерації на окремих територіях Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та тимчасово окупованій території України, звільненим 27 грудня 2017 р. та 24 січня 2018 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 38;

Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно затримано в результаті акту збройної агресії з боку Російської Федерації, що відбувся 25 листопада 2018 р. в районі Керченської протоки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 р. № 1066;

Порядку виплати одноразової грошової допомоги особам, яких було незаконно позбавлено особистої свободи внаслідок дій незаконних збройних формувань, окупаційної адміністрації та/або органів влади Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, тимчасово окупованій території України та/або території Російської Федерації, звільненим 7 вересня 2019 р., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня  2019 р. № 845.

Чи можливе скасування рішення про встановлення факту позбавлення особи або члена її сім’ї особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України і які наслідки?

Так, рішення про встановлення факту позбавлення особи або члена її сім’ї  особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України може бути скасовано Комісією у разі:

  • встановлення факту подання на розгляд Комісії недостовірних відомостей, інформації, документів;
  • набрання після 20 лютого 2014 р. стосовно такої особи законної сили обвинувальним вироком суду України, міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, за злочини проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, недоторканності державних кордонів та інші кримінальні правопорушення, вчинені в умовах збройного конфлікту на тимчасово окупованих територіях України або пов’язані із збройною агресією проти України.

У разі скасування рішення виплачені особі, як грошова допомога, кошти підлягають поверненню у місячний строк після отримання відповідної вимоги від Мінреінтеграції, або, коли зазначені кошти не повертаються добровільно, вони стягуються Мінреінтеграції в судовому порядку.

Роз’яснення підготовлено Українським центром захисту прав людини.

ukУкраїнська