РОЗ’ЯСНЕННЯ для військових та членів їхніх сімей, які потрапили до полону рф, щодо процедури встановлення факту позбавлення особи особистої свободи відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист осіб,   стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей» від 26.01.2022 № 2010-IX.  

Який орган встановлює факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України? 

При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) утворена Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі – Комісія). 

Комісія ухвалює рішення:

 • про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • про непідтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Рішення Комісії вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі відсутності достатньої кількості голосів під час голосування за прийняття рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України вважається невстановленим.

Які документи необхідно подавати для встановлення факту позбавлення військовослужбовця  особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України?

Для встановлення факту позбавлення особистої свободи військовослужбовця,  його законний представник або член сім’ї (або законний представник члена сім’ї) подають до Комісії заяву, до якої додають:

 • довідку Міноборони, іншого державного правоохоронного органу чи органу спеціального призначення, командира підрозділу Збройних Сил, інших військових формувань, про його перебування в місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, або документ, що підтверджує участь особи як члена добровольчого загону (формування) в антитерористичній операції;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи;
 • відповідні документи (довідки), які підтверджують, що заявник відповідно до Сімейного кодексу України є членом сім’ї особи або її законним представником.

Які пільги та компенсації встановлені для військовослужбовців та членів їхніх сімей під час перебування військовослужбовця у полоні та після звільнення?

Після ухвалення Комісією рішення про встановлення факту позбавлення військовослужбовця особистої свободи зазначене рішення вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що є підставою для отримання особою та членами її сім’ї відповідних пільг і компенсацій.

До таких пільг і компенсацій належать:

 • щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень під час перебування особи в полоні;
 • одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень після звільнення;
 • медична та реабілітаційна, у тому числі психологічна допомога, та санаторно-курортне лікування осіб після звільнення;
 • відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася таким особам для захисту їхніх прав і законних інтересів, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;
 • першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання осіб після звільнення.

Роз’яснення підготовлено Українським центром захисту прав людини.

ukУкраїнська