РОЗ’ЯСНЕННЯ для цивільних, які потрапили до полону рф, та членів їхніх сімей щодо процедури встановлення факту позбавлення цивільної особи особистої свободи відповідно до Закону України “Про соціальний та правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” від 26.01.2022 № 2010-IX.

До якого органу звертатися для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України? 

При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) утворена Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі – Комісія). 

Комісія ухвалює рішення:

 • про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
 • чи про непідтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

У разі відсутності достатньої кількості голосів під час голосування за прийняття рішення про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України вважається невстановленим.

Рішення Комісії вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України,  що є підставою для отримання особою та членами її сім’ї відповідних пільг і компенсацій.

До таких пільг і компенсацій належать:

– щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень під час перебування особи в полоні;

– одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень після звільнення; 

– медична та реабілітаційна, у тому числі психологічна допомога, та санаторно-курортне лікування осіб після звільнення;

– відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася таким особам для захисту їхніх прав і законних інтересів, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;

– першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання осіб після звільнення. 

Які документи необхідно подавати до Комісії для встановлення факту позбавлення цивільної особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України?

1) Цивільна особа, яку було позбавлено особистої свободи у зв’язку із провадженням діяльності, спрямованої на вираження поглядів, цінностей, позицій щодо відстоювання державного суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності України, або її законний представник, член сім’ї такого громадянина або законний представник члена сім’ї подають заяву, до якої додають:

 • документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. стосовно заявника у зв’язку із провадженням ним відповідної діяльності;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи;
 • відповідні документи, які підтверджують, що заявник відповідно до Сімейного кодексу України є членом сім’ї або законним представником особи, стосовно якої встановлюється факт позбавлення особистої свободи.

2) Цивільна особа, яку було позбавлено особистої свободи у зв’язку з незаконними діями держави-агресора, її органів, підрозділів, формувань, інших утворень з явною або прихованою метою спонукання України, іншої держави, державного органу, організації, у тому числі міжнародної, юридичних або фізичних осіб до дій або утримання від здійснення дій як умови звільнення громадянина України, або її законний представник, член сім’ї такого громадянина або законний представник члена сім’ї подають заяву, до якої додають:

 • документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини позбавлення особи особистої свободи;
 • документи та/або відомості, що підтверджують факт (факти) порушення норм Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 р. стосовно заявника під час його захоплення, незаконного затримання, незаконного арешту, незаконного тримання або іншим чином незаконного позбавлення особистої свободи державою-агресором;
 • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
 • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи;
 • відповідні документи (довідки), які підтверджують, що заявник відповідно до Сімейного кодексу України є членом сім’ї або законним представником особи, стосовно якої встановлюється факт позбавлення особистої свободи.

Роз’яснення підготовлено Українським центром захисту прав людини.

ukУкраїнська