РОЗ’ЯСНЕННЯ іноземцям або особам без громадянства, які на момент потрапляння до полону рф проходили в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях, щодо процедури встановлення факту позбавлення особи особистої свободи відповідно до Закону України “Про соціальний та правовий захист осіб,   стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей” від 26.01.2022 № 2010-IX.

Який орган встановлює факт позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України? 

При Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (Мінреінтеграції) утворена Комісія з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України (далі – Комісія). 

Комісія ухвалює рішення:

  • про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • чи про непідтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Рішення Комісії вносяться до Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що є підставою для отримання особою та членами її сім’ї відповідних пільг і компенсацій.

До таких пільг і компенсацій належать:

  • щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень під час перебування особи в полоні;
  • одноразова грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень після звільнення;
  • медична та реабілітаційна, зокрема психологічна допомога, та санаторно-курортне лікування осіб після звільнення;
  • відшкодування витрат на професійну правову допомогу, що надавалася таким особам для захисту їхніх прав і законних інтересів, у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України;
  • першочергове право на забезпечення жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання осіб після звільнення. 

Які документи необхідно подавати до Комісії іноземцям та особам без громадянства для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України?

Іноземець або особа без громадянства, який на момент позбавлення особистої свободи проходив в установленому законодавством України порядку військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, або член сім’ї такої особи, подають заяву, до якої додають:

  • довідку Міноборони, іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, командира підрозділу Збройних Сил, іншого військового формування, оформлену за зразком та у порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, про перебування особи у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України, із зазначенням строку позбавлення свободи, або інтернована у нейтральних державах, а також, що на момент позбавлення особистої свободи така особа проходила військову службу у Збройних Силах та інших військових формуваннях;
  • витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань (за наявності кримінального провадження стосовно особи);
  • повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

У разі якщо до Комісії звертається член сім’ї такої особи, він має додати до заяви документи, які підтверджують, що заявник відповідно до Сімейного кодексу України є членом сім’ї особи, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Чи можливе скасування рішення про встановлення факту позбавлення особи або члена її сім’ї особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України і які наслідки?

Так, рішення про встановлення факту позбавлення особи або члена її сім’ї  особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України може бути скасовано Комісією з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, що утворена при Мінреінтеграції. У разі скасування рішення виплачені особі як грошова допомога кошти підлягають поверненню у місячний строк після отримання відповідної вимоги від Мінреінтеграції, або, коли зазначені кошти не повертаються добровільно, вони стягуються Мінреінтеграції в судовому порядку.

Роз’яснення підготовлено Українським центром захисту прав людини.

Tags:
ukУкраїнська