Пам’ятайте, що звернення до слідчого має відбуватись ВИКЛЮЧНО у письмовій формі. Не телефоном! 

Слідчий має надати Вам відповідь також у письмовій формі на адресу зазначену Вами у зверненні. Телефонні розмови зі слідчим, усні заяви і клопотання законодавством не передбачені!

Слідчий несе відповідальність за законність і своєчасність вчинення процесуальних дій.

У випадку, якщо Ви не в змозі самостійно співпрацювати зі слідчим, зверніться до адвоката, який буде представляти Ваші інтереси і допоможе Вам:

  • ознайомитися з матеріалами кримінального провадження;
  • у разі виявлення обставин бездіяльності посадових осіб – оскаржити це у встановленому порядку.

Важливо! Усі документи, які Ви будете подавати, необхідно копіювати, а при передачі їх до відповідного органу – вимагати відмітки про прийняття (ПІБ, посада та дата) на вашому екземплярі. Це буде підтвердженням того, що Ви звернулися, і Ви будете мати докази дати/часу такого звернення.

Під час досудового розслідування Ви (як потерпіла сторона) вправі подавати слідчому, дізнавачу, прокурору клопотання про виконання будь-яких процесуальних дій, а останні зобов’язані розглянути такі клопотання в строк не більше трьох днів від  моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав.

Слідчий, прокурор зобов’язаний за клопотанням сторони захисту, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надати їм матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком матеріалів про застосування заходів безпеки щодо осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також тих матеріалів, ознайомлення з якими на цій стадії кримінального провадження може зашкодити досудовому розслідуванню. Відмова у наданні для ознайомлення загальнодоступного документа, оригінал якого знаходиться в матеріалах досудового розслідування, не допускається.

Під час ознайомлення з матеріалами досудового розслідування особа, що його здійснює, має право робити необхідні виписки та копії.

Ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі досудового розслідування, здійснюється шляхом надання доступу до них або надання електронних копій чи примірників таких матеріалів.

ukУкраїнська